Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej

Skuteczne leczenie zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci

dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznejOd prawidłowego przebiegu integracji sensorycznej, czyli procesu przetwarzania bodźców zmysłowych przez układ nerwowy, w dużej mierze zależy harmonijny rozwój dziecka i jakość jego funkcjonowania w szkole, relacjach z rówieśnikami i codziennym życiu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak istotny jest ten aspekt rozwoju dziecka i i jakie dysfunkcje mogą być wywoływane przez zaburzenia integracji sensorycznej. Misją Ośrodka Trampolina jest wspieranie rodziców w dbaniu o całościowy i niezakłócony żadnymi dolegliwościami rozwój ich pociech.

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej zwykle przejawia nadwrażliwość albo zbyt małą wrażliwość na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe czy ruchowe. Często miewa trudności z koncentracją,  nauką, koordynacją ruchową, uczeniem się nowych czynności czy też mówieniem, mimo prawidłowego rozwoju intelektualnego. Co ważne, dysfunkcje związane z zaburzeniami integracji sensorycznej nie wynikają z wad wzroku, słuchu czy narządu mowy, ale z niewłaściwego działania układu nerwowego dziecka.

Dlatego tak istotne jest odpowiednie zdiagnozowanie i poznanie przyczyn występujących zaburzeń, a następnie podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości funkcjonowania dziecka. Dzięki temu może ono samodzielnie stawiać czoło codziennym wyzwaniom i harmonijnie się rozwijać. Poradnia integracji sensorycznej Trampolina to miejsce, gdzie najważniejsze jest zdrowie i dobro dzieci, które poprzez zabawę uczą się tutaj, jak prawidłowo integrować bodźce odbierane poszczególnymi zmysłami i wytwarzać odpowiednią reakcję adaptacyjną. Zależy nam, aby nasz ośrodek był dla wszystkich małych pacjentów trampoliną do lepszego życia.

Trampolina to przyjazna atmosfera, indywidualnie dobrane metody i techniki ćwiczeń, szacunek dla dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej i ciągłe wspieranie go w budowaniu stabilnej samooceny oraz poczucia własnej wartości. Wszystkie te elementy wpływają na efektywność prowadzonej terapii i niwelują wynikające z zaburzeń dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym czy zachowaniu dziecka.