Logorytmika

Wesołe Dzieci

Zajęcia z logorytmiki polegają na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką. Podstawową działalnością na zajęciach jest zabawa. Prowadzone są przez logopedę oraz rehabilitanta.

Głównym celem zajęć jest oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka oraz doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Ponadto zajęcia w znaczny sposób wpływają na korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu, uwrażliwianie na takie cechy dźwięków muzyki i mowy jak rytm, melodia, tempo, dynamika czy barwa dźwięku.

Zajęcia te są wspaniałym uzupełnieniem indywidualnej terapii logopedycznej jak i przyjemnym, wywołującym uśmiech na twarzy, zajęciem ogólnorozwojowym. Podczas zajęć dzieci uczą się sprawnego wykonywania ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych i słuchowych.

Zajęcia logorytmiczne rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania makro- i mikro- ruchów, sprzyjają poprawie koncentracji uwagi, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała oraz, co najważniejsze, stymulują mowę i myślenie.

Zajęcia z młodszymi dziećmi odbywają się wraz z rodzicami. Dzieci starsze uczestniczą w zajęciach same, dzięki czemu dodatkowo uczą się samodzielności oraz współpracy w grupie.