Psychomotoryka

Psychomotoryka

Psychomotoryka od lat zajmuje ważne miejsce w likwidowaniu różnego rodzaju zaburzeń i patologii. Jest to koncepcja, która łączy procesy umysłowe, w tym emocjonalność czy koncentrację i indywidualne cechy osobowości ze spontanicznością ruchów i sposobem poruszania się człowieka. Koncepcja ta znalazła potwierdzenie w wielu badaniach i stała się podstawą skutecznej terapii, którą również my prowadzimy w naszym ośrodku.

Psychomotoryka dziecka

Fundamentem naszych zajęć jest psychomotoryka dziecka, czyli zależność pomiędzy jego psychiką a motoryką. Bardzo wnikliwie ją analizujemy i dobieramy odpowiednie metody, by otworzyć przed dzieckiem możliwości sprawniejszego funkcjonowania w swoim środowisku, oczywiście w zależności od jego wieku i predyspozycji psychofizycznych. Prowadzona przez nas terapia opiera się na założeniach Marcele Procus i Michelle Block, dwóch wybitnych Belgijek, których program terapii w Polsce rozpowszechniła neurolog dr Zofia Kułakowska.

Jak wygląda terapia? Prowadzona jest ona na bazie ćwiczeń ruchowych. Czas trwania uzależniony jest od indywidualnych potrzeb naszego małego pacjenta i trwa od 3 do 6 miesięcy. Zajęcia odbywają się w sesjach 1,5 godzinnych 2 razy tygodniowo. Dla uzyskania optymalnego efektu, dzieci spotykają się w niewielkich grupkach rówieśniczych, maksymalnie 6-osobowych. Dzięki naszym ćwiczeniom, a także zaangażowaniu naszych terapeutów, psychomotoryka dziecka zostaje  usprawniona. Dziecko poszerza swoją zdolność koncentracji i organizacji własnych czynności, łatwiej się uczy, jest bardziej pewne siebie i opanowane.

Od lat psychomotoryka jako fundament terapii pomaga dzieciom w likwidowaniu zaburzeń i patologii w obszarach: ruchu, mowy, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zachowania, emocji, pamięci, uwagi, a także czytania i pisania. Tym bardziej jesteśmy dumni, że również w naszym ośrodku możemy zaproponować Państwu ten rodzaj terapii. Z naszej strony gwarantujemy pełne zaangażowanie i podejście pełne szacunku i zrozumienia. Wiemy, że na takie podejście zasługuje każde dziecko i że jest ono ważne dla odniesienia przez nie sukcesu.

Służy likwidowaniu różnego rodzaju zaburzeń i patologii:
• ruchu
• mowy
• koordynacji wzrokowo ruchowej
• zachowania
• emocji
• pamięci
• uwagi
• czytania i pisania