Wideotrening Komunikacji

Wideotrening Komunikacji jest nowoczesną formą treningu bazującą na umiejętnościach komunikowania się. Zadaniem metody jest doskonalenie kompetencji rodziców i opiekunów w prowadzeniu skutecznej komunikacji z dzieckiem. Podniesienie poziomu wzajemnego zrozumienia i nawiązywania pozytywnego kontaktu służy rozwiązaniu sytuacji trudnych oraz zmniejszeniu liczby konfliktów. Procedura wideotreningu polega na przeprowadzeniu przez trenera cyklu krótkich nagrań z codziennych sytuacji rodziny, np. sytuacji wspólnej zabawy. Fragmenty filmów omawiane są przez trenera wraz z rodzicami / opiekunami. Wybrany materiał skupia się na mocnych stronach rodziców, dając informację, o które zachowania warto wzbogacać interakcje z dzieckiem.

Dla kogo?
Wideotrening Komunikacji pomaga rodzinom z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze, agresywnymi, z nadpobudliwością psychoruchową, z problemami emocjonalnymi, niepełnosprawnymi. Metoda skierowana jest również do rodzin adopcyjnych i zastępczych, a także polecana jest osobom bez zdefiniowanego problemu, pragnącym jedynie poprawić swoje kompetencje komunikacyjne i formę swoich interakcji w systemie rodzinnym.